OTEVŘENÉ SUBMISSIONS LÉTO 2023:
ZDE

KDO JSME?

Jsme parta speedrunnerů, která se v roce 2017 rozhodla uspořádat první československý speedrun marathon. Od té doby působíme především online, v budoucnu bychom akci rádi uspořádali v jednom společném prostoru. Komunitu aktuálně tvoří kolem 166 uživatelů.

Marathon Staff:


Připojit se a kontaktovat nás můžete na našem oficiálním Discord serveru: Připojit se

AKTUÁLNÍ A PŘEDEŠLÉ AKCE:

Naším působením bychom divákům rádi ukázali, co speedrunning je, a zvedli tak jeho popularitu v Česku a Slovensku.

---SPEEDRUN---
Dohrání hry v předem určené kategorii, za určitých pravidel a v co nejrychlejším čase.

CO JE TO SPEEDRUNNING?

Termín "Speedrun" (nikoliv "Speed run"!) je označení pro specifický styl hraní videoher. Principem je dohrát hru od samého začátku do jejího konce (nebo jen její určitou část) a to co v nejkratším možném čase. Takovýto hráč je potom označován jako "speedrunner". Během speedrunu má předem určený postup, ví, co přesně ho čeká a jak hru dokončí. Své speedruny si zpravidla nahrává jako důkaz, že uvedeného času skutečně dosáhl (bez použítí jakékoliv modifikace hry).

Začátkem roku 1994 byl spuštěn web "LMP Hall of Fame" a začala se tvořit první komunita speedrunnerů kolem hry Doom. Čtyři roky na to se vytvořil další web zaměřený na speedrun hry "Quake" dnes známý jako "Speed Demos Archive". Tam začíná komunita růst a počet her se zvedá, mezi nejznámější hry patří např. "Mega Man", "The Legend of Zelda", "Super Mario Bros" nebo "Metroid". Termín "Tool-assisted Speedruns" (zkráceně "TAS") se objevuje už v roce 1999 a to u hry Doom, kde byl hráči implementován slow-motion a díky čemuž dosahovali lepších výsledků. V roce 2014 přichází stránka "speedrun.com", která se stala hlavním místem pro dnešní speedrun komunitu. Stránka hostuje přes 16 tísíc her a je na ní registrováno přes 200 tisíc uživatelů. Po akvizici stránky "speedrun.com" společností Elo Entertainment Inc. v roce 2020 se začínají objevovat konkureční webové stránky se stejným záměrem.

Nejčastější kategorií je takzvaná "Any%", kde je cílem začít hru od začátku a dosáhnout konce bez sbírání zbytečný předmětů a plnění nepodstatných úkolů/misí pro dokončení hry. Je zde povoleno vše, co je obsaženo ve hře samotné, ať využítí chyby vytvořené během vývoje nebo jiného podnětu, který se vyčleňuje z klasického hraní. Kategorie vždy úzce závisí na dané hře. Nejčastější je již zmíněná Any%, 100% (cíl je splnit/posbírat vše, co hra nabízí a je nutné pro dosažení 100%), "NG+" (New Game+ neboli projít hru s určitým obsahem získaným předešlým průchodem hrou) nebo Glitchless (stejný princip jako Any%, ale bez možnosti využívat chyb ve hře). Další kategorie bývají zcela unikátní pro hru samotnou, narazit můžete na dohrání hry na nejtěžší obtížnost, dohrání specifické epizody/mise ve hře, zákazu používání určitých předmětů a podobně.

Využívání chyb ve hrách je jeden z unikátních prvků speedrunningu. Většinou se najde praktické použítí, které vede ke zlepšení konečného času. Můžete kompletně narušit příběhovou linii a přeskočit celou epizodu, můžete se dostat na místa kam se normálním hraním dostat nelze (OOB) a zkrátit si tak cestu k cíli, nebo můžete z jednoho předmětu udělat dva (Dupe). Jinými slovy hrají chyby podstatnou roli ve speedrunningu, a mohou zvýšit i obtížnost na získaní lepšího umístění v tabulkách. Naučit se využívat chyb ve hře vyžaduje specifické vnímání a trpělivost neboť jejich provádění nemusí být zpravidla jednoduchá věc. Je potřeba brát v úvahu, že jakákoliv chyba nemusí být implementovaný prvek a k využití je potřeba v drtivé většině pochopit, v čem chyba spočívá a co musíte splňovat, abyste byli plně schopni tento prvek využít ve svůj prospěch. Špatné provedení podobného triku může skončit ztrátou času při nutném opakování pasáže, v horších případech může hrozit Reset speedrunu, Softlock či dokonce kompletní pád hry.

Výsledný čas speedrunu je v drtivé většině uváděný v takzvaném RTA formátu. U některých her je možné setkat se i s časem IGT, který vychází z doby, kterou jsme strávili skutečným hraním hry a do kterého se nepočítají cutscénu, načítaní atd. (neplatí vždy). Mezi nejoblíbenější "časovače", "timery" nebo "měřáky času" (chcete-li) patří WSplit nebo LiveSplit. Run se může dále dělit na "Single Segment", tedy run prováděný od začátku do konce bez přerušení nebo pozastavení timeru (záleží na hře, kategorii a v některých případech i komunitě, která se hře věnuje) a "Segmented", tedy run, u kterého je možné hrát části jednotlivě a poté výsledné části spojit do jednoho celkového runu. Dalším typem může být takzvané "IL - Individual Levels", kdy se speedrunner věnuje pouze určitému levelu nebo misi ve hře. Během takového runu většinou existuje tzv. "Setup", kdy si runner připraví vše potřebné pro run samotný. Setup může trvat i několik hodin, kdežto výsledný run potom pár minut či dokonce vteřin.

Speedrunovat může začít každý, hru je dobré si vybrat podle preferovaného stylu hraní a zkušeností s ní. Doporučuje se zhlédnout již existující run, podle kterého si lze vše předem připravit a naplánovat. Nelze ovšem očekávat nejlepší výsledky ihned po prvních pokusech. Volba hry by měla záviset na délce, herní mechanice, obtížnosti a komplexnosti, kterou je hráč ochoten podstoupit. Důležitou částí je také přečíst si pravidla hrané hry a hrané kategorie. Pokročilejší speedrunning si vyžaduje specifičtější dovednosti a trpělivost. Nic vám tedy nebrání začít s něčím menším a začít klidně už dnes. Tak příjemné rychloběhání! ;)

Doporučení: Pokud si nechcete speedrunem kazit vaši oblíbenou hru (a že se to stát může, věřte mi), zkuste se podívat i na jiné hry, které by vás třeba nikdy nenapadli, možná budete překvapeni.

RTA - Skutečný čas (Real-Time Attack)

IGT - Herní čas (In-game Time)

TAS - Run s externími nástroji (Tool-assisted Speedrun)

RNG - "Faktor náhody", většinou nelze ovlivnit (Random Number Generator)

OOB - Označení pro oblasti, které nejsou hráči normálně dostupné (Out Of Bounds)

PB - Osobní rekord (Personal Best)

WR - Světový rekord (World Record)

DNF - Did Not Finish (Nedokončil), termín používaný (především) během závodů, kdy hráč nedokončil svůj run

Forfeit - Termín používaný během závodů, kdy hráč závod opustil (z několika důvodů; většinou však z "lehké" naštvanosti :) )

FPS - Snímky za vteřinu (Frames Per Second) / Střílečka z první osoby (First Person Shooter)

RealHW - Hraní na opravdovém/skutečném ("real") zařízení; přesný opak emulátoru

Bug/Glitch - Obecně chyba ve hře (nepřesné označení, pozn. autora)

Timer - "Stopky" používané pro měření výsledného RTA nebo IGT času

Pace - Předpokládáný čas/výsledek právě probíhajícího runu (ze kterého lze vypočítat např. konečný čas, timesave nebo timeloss)

Timesave - Ušetřený/"Zachráněný" čas, který může vést k lepšímu konečnému času runu/sekce/pasáže

Timeloss - Ztracený čas, který může vést k horšímu konečnému času runu/sekce/pasáže

Single Segment/Segmented/ILs - viz sekce Časové a herní konvence

Race - Závod v jedné hře (nebo více hrami) mezi 2 a více hráči, většinou ve stejné kategorii

Overestimate - Termín používaný především během marathonů, kdy hráč nestihne dokončit svůj run v předem stanoveném čase

Dupe - Duplicating; duplikování předmětů, úkolů, levelů atd. ve hře

Casual - Vývojáři určený, tedy standardní způsob hraní hry

Skip/Sequence Break/Instapass - Přeskočení jindy nutné pasáže (mise, pohybu postavy, sebrání předmětu atd.) nebo cutscény ve hře

Clip - Metoda využívaná k procházení skrz zdi, postavy nebo předměty, které mají kolizi

Kolize - Neprůchozí části hry nebo objektu (zdi, postavy, předmětu atd.), které nemusí vždy odpovídat reálnému tvaru objektu

Warp - Metoda, která nás (okamžitě) přesune do jiné části hry

Reset - Resetování runu/timeru a nový start

Strat(s) - Označení pro postup, který vede k ušetření času nebo obecně postupu hrou

Backup strat(s) - "Záložní straty", které hráč použije v případě, že mu nové straty nefungují, nebo nové zatím zcela neovládá

Practice - Nacvičování stávajících nebo nově objevených strats pro (první) speedrun

Derust - Hráč, který dříve hru runoval, avšak zapomněl používané postupy nebo princip, jakým se hraje, a znovu se postupy učí

Blind run - Speedrun (s timerem), kdy hráč zpravidla není se hrou nebo používanými postupy vůbec seznámený

Semiblind run - Speedrun (s timerem), kdy je hráč částečně seznámemý se hrou nebo používanými postupy, ne však úplně

Input lag - Odezva mezi zmáčknutím tlačítka a provedením akce ve hře

Softlock - Zamezení dalšího postupu ve hře díky chybě - většinou vedoucí k resetu runu

Hardlock - Kompletní zamrznutí hry, většinou vedoucí ke kompletnímu restartu hry nebo dokonce konzole či PC

Speedrun Marathon - Událost, kde skupina speedrunnerů odehraje po sobě jdoucí runy


Trocha slovíčkaření:

"Speedrun/speedrun", nikoliv "SpeedRun", "speed run" a podobné kombinace!

"Any%", nikoliv "any%" nebo snad "any %" (ať psáno s velkým nebo malým A)!

===> symbol % lze použít pouze v případě, je-li možné název kategorie procentuálně vyjádřit, tedy Any%, 100%, Low% apod. Názvy kategorií jako Trevor%, OHKO%, All Missions%, Chaos% a tomu podobné jsou chybné, a přidáním % nevznikne speedrun kategorie.